Sivuston käyttöehdot

Olkaa hyvä ja lukekaa seuraavat käyttöehdot huolellisesti ennen tämän World Wide Web -sivuston (jäljempänä sivusto) avaamista. Avaamalla tämän sivuston sitoudutte noudattamaan seuraavia käyttöehtoja. Sivuston käyttö ja selaaminen ei ole sallittua, mikäli ette hyväksy käyttöehtoja.

Rajattu käyttöoikeus

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään.Sivuston sisältämän tiedon käyttö yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä. Sivuston sisältämää tietoa ei saa muokata, eikä tietoa tule käyttää niin, että se mitenkään vahingoittaa Ketjurauma Oy:n mainetta. Sivuston sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, jolloin näihin asiakirjoihin sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi tällaisia erityisiä ehtoja.

Tekijänoikeus ja tavaramerkit

Ellei toisin mainita, kaikki sivustolla esiintyvät nimet, logot ja tavaramerkit ovat Ketjurauma Oy:n ja/tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä Ketjurauma) omaisuutta. Ketjurauman tavaramerkkejä saa käyttää ainoastaan, jos se on erikseen sallittu näissä käyttöehdoissa ja tällöinkin vain näissä käyttöehdoissa sallitulla tavalla, tai jos Ketjurauma on erikseen myöntänyt kirjallisen käyttöluvan. Muut sivustolla olevat tuotteiden ja yritysten nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä joita Ketjurauma käyttää niiden omistajien luvalla.

Ellei toisin mainita, kaikki tämän sivuston sisältämä aineisto, kuten teksti, grafiikka, logot, ikonikuviot, kuvat, piirrokset sekä ohjelmistot ovat Ketjurauman omaisuutta. Kyseinen aineisto nauttii tekijänoikeuslainsäädännön antamaa suojaa. Tämän sivuston sisältämän aineiston luvaton käyttö, muuttaminen tai levitys saattaa loukata tekijänoikeutta, tavaramerkkiin perustuvaa oikeutta taikka muuta laillista suojaoikeutta.

Vastuuvapauslauseke ja oikeus muutoksiin

Sivusto ja niiden sisältö ovat Ketjurauman tarjoama palvelu sivuston käyttäjille. Sivusto toimitetaan "sellaisena kuin se on". Ketjurauma ei takaa, että sivustoa voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Ketjurauma pidättää itselleen oikeuden tehdä sivustolle muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa, siitä erikseen ilmoittamatta.

Ketjurauma ei missään tilanteessa vastaa millekään taholle mistään vahingosta, joka on johtunut tai jonka väitetään johtuneen sivuston sisältämän tiedon käyttämisestä tai siitä, ettei tieto ole ollut käytettävissä, mukaan lukien muun ohessa epäsuorat ja seurannaisvahingot, kuten liikevaihdon, tulon tai voiton menetys, toiminnan keskeytyminen tai tiedon menetys, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Ketjuraumalle. Ketjurauma ei takaa, että tämä sivusto tai palvelin, jossa se sijaitsee, on täysin vapaa viruksista tai muista haittaohjelmista.

Edellä mainitun lisäksi, vaikkakin tämä on pyritty varmistamaan, Ketjurauma ei anna minkäänlaista takuuta siitä, että mikään sivuston sisältämä tieto, kuten muun ohessa teksti, kuva tai linkki, on käytettävissä, oikeansisältöinen tai täydellinen.

Sellaisen tilanteen varalta, jossa näissä käyttöehdoissa mainitut vastuuvapaudet eivät ole voimassa todetaan, että Ketjurauman vastuu on aina enintään vallitsevan lain pakottavien säännösten mukainen.

Hyperlinkit

Sivusto saattaa sisältää hyperlinkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivustoille.Seuraamalla tällaista hyperlinkkiä hyväksytte, että tällaisen hyperlinkin todetaan olevan yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettu palvelu, ja Ketjurauma ilmoittaa, ettei se sitoudu mihinkään tällaisesta sivustosta, sen sisällöstä, sisällön oikeellisuudesta tai käytöstä johtuvaan vastuuseen.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies), jonka lisäksi sivusto saattaa sisältää kolmansien osapuolien evästeitä. Eväste on pieni tekstimuotoinen tiedosto, jonka Internet-sivusto lähettää käyttäjän Internet-selaimeen. Evästeiden käyttö Internet-sivustoilla on nykyään hyvin yleistä. Niitä käytetään esimerkiksi Internet-sivuston käyttäjäliikenteen tilastointiin tai käyttäjäkohtaisten asetusten, kuten esimerkiksi valitun kielen, tallennukseen. Jos ette kuitenkaan halua vastaanottaa evästeitä, useimmat Internet-selaimet mahdollistavat evästeiden käytön estämisen selaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin johtaa joidenkin sivuston ominaisuuksien osittaiseen tai täydelliseen toimimattomuuteen.

Käyttäjän lähettämä tieto tai materiaali

Lähettämällä tietoa tai materiaalia jollekin palvelimistamme esimerkiksi sähköpostitse tai tämän sivuston välityksellä, hyväksytte ja sitoudutte noudattamaan seuraavia ehtoja sekä vahvistatte että:

  1. toimittamanne aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta
  2. ennen aineiston toimittamista olette käyttänyt kohtuullisia varotoimia poistaaksenne aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut epäpuhtaat tai tuhoavat ominaisuudet
  3. toimittamanne aineisto on teidän omaanne ja teillä on rajoittamaton oikeus toimittaa se Ketjuraumalle, ja Ketjuraumalla on oikeus julkaista toimittamanne aineisto maksutta ja/tai sisällyttää aineisto tai sen sisältämä osa omiin tuotteisiinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta ja lähdettä ilmoittamatta
  4. ette esitä lähettämäänne aineistoon perustuvia vaateita Ketjuraumaa kohtaan ja sitoudutte hyvittämään Ketjuraumalle kaikki kustannukset, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämänne aineiston johdosta.

Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja

Ketjurauma on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi. Ketjurauma noudattaa korkeaa suojelun tasoa ja käsittelee henkilötietojasi voimassa olevan henkilötietolainsäädännön ja käyttöehtojen mukaisesti.

Ketjurauma säilyttää henkilötietoja vain siinä määrin kuin lait ja määräykset edellyttävät tai on tarpeen, jotta voimme tarjota sinulle parempaa palvelua. Voidaksemme tarjota sinulle parempaa palvelua meidän voi olla tarpeen pyytää tai saada henkilötietojasi. Ketjurauma voi käyttää antamiasi henkilötietoja tarjotakseen sinulle palveluja tai vastatakseen pyyntöihisi. Antamalla Ketjuraumalle tietoa tämän sivuston kautta hyväksyt näissä käyttöehdoissa määriteltyjen ja niissä rajattuihin tarkoituksiin käytettävien henkilötietojen keräämisen, käytön ja luovuttamisen. Ketjurauma ei siirrä henkilötietoja Ketjurauman tai sen yhteistyökumppanien ja tytäryhtiöiden ulkopuolelle.

 

Ketjurauma kehittää verkkosivustojaan jatkuvasti ja voi milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja päivittämällä ne.

 

Copyright © 2016 Ketjurauma Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.